Politica de confidențialitate

Privacy Policy – Cookie Policy

Operatorul de date

Az. Agricola Stelo – Caprarola (VT), Italia.

Adresa de e-mail a operatorului:  amministrazione@stelonocciolo.com

agricolastelo@legalmail.it

 

Pentru orice clarificare, informație,
exercitarea drepturilor enumerate în această declarație, contactați operatorul la următoarea adresă de e-mail: 

amministrazione@stelonocciolo.com

agricolastelo@legalmail.it

 

Definiții și referințe legale

Date personale (sau Date)

Constituie date cu caracter personal orice informație care, direct sau indirect, inclusiv în legătură cu orice altă informație, inclusiv un număr de identificare personală, fac ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă.

 

Date de utilizare

Sunt informațiile colectate automat prin intermediul acestui Site Web (inclusiv din aplicații ale terților, integrate în acest Site Web), printre care: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de către Utilizatorul care se conectează la acest Site Web, adresele în notare URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda folosită la trimiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (succes, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizate de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile itinerarului urmat în cadrul Aplicației, cu referire specială la succesiunea paginilor consultate, la parametrii referitori la sistemul de operare și la mediul informatic al Utilizatorului.

 

Utilizator

Persoana care folosește acest Site Web care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.

 

Persoană vizată

Persoana fizică la care se referă Datele cu caracter personal.

 

Persoană împuternicită de operator (sau Persoană împuternicită)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice altă instituție care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului de date, după cum se stabilește în această politică de confidențialitate.

 

Operator de date (sau Operator)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau un alt organism care, individual sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele utilizate, inclusiv măsurile de securitate referitoare la funcționarea și utilizarea acestui Site Web. Dacă nu se specifică altfel, Operatorul de date este operatorul acestui Site Web.

 

Acest site web (sau această aplicație)

Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate și prelucrate Datele Personale ale Utilizatorilor.

Serviciu

Serviciul furnizat de acest Site Web, după cum este definit în termenii aferenți (dacă există) pe acest site/aplicație.

 

Uniunea Europeană (sau UE)

Dacă nu se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană din acest document se înțelege a fi extinsă la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European.

 

Modul cookie

Porțiune mică de date păstrate în dispozitivul Utilizatorului.

 

Referințe legale

Prezenta declarație de confidențialitate este întocmită pe baza mai multor ordine legislative, inclusiv articole 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Dacă nu se specifică altfel, prezenta declarație de confidențialitate se aplică exclusiv acestui Site Web.

 

Tipuri de date colectate

Printre Datele personale colectate de acest Site Web, în mod independent sau prin intermediul unor terți, se numără: module cookie, date despre utilizare, prenume, nume, număr de telefon, adresă de e-mail.

Detalii complete despre fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin intermediul textelor specifice cu informații afișate înainte de colectarea datelor respective.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de utilizare, colectate automat în momentul utilizării acestui Site Web.

Dacă nu se specifică altfel, toate Datele solicitate pe acest Site Web sunt obligatorii. Dacă Utilizatorul refuză să le comunice, poate fi imposibil pentru acest Site Web să furnizeze Serviciul.

În cazul în care acest Site Web indică anumite date ca fiind opționale, Utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor Date, fără ca aceasta să aibă vreo consecință asupra disponibilității Serviciului sau a funcționării sale.

Utilizatorii care au îndoieli cu privire la Datele care sunt obligatorii, sunt încurajați să contacteze Operatorul de date.

Orice utilizare a Modulelor cookie – sau a altor instrumente de urmărire – de către acest Site Web sau de către terți proprietari de servicii utilizate de acest Site Web, dacă nu se prevede altfel, are scopul să furnizeze Serviciul solicitat de Utilizator, pe lângă scopurile suplimentare descrise în acest document și în Politica privind modulele cookie, dacă este disponibilă.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea Datelor cu caracter personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui Site Web și garantează dreptul de a le comunica sau disemina, eliberând Operatorul de date de orice răspundere față de terți.

 

Modul și locul de prelucrare a datelor colectate

Mod de prelucrare

Operatorul de date folosește măsuri de securitate adecvate pentru a împiedica accesul, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a Datelor cu caracter personal.
Prelucrarea se efectuează folosind instrumente informatice și/sau telematice, cu metode de organizare și logică strict legate de scopurile indicate. În afară de Proprietar, în unele cazuri, pot avea acces la Date și alte părți implicate în organizarea acestui Site Web (personal administrativ, comercial, de marketing, juridic, administratori de sistem) sau părți externe (precum furnizori de servicii tehnice terțe, curieri poștali, hosting provider, societăți informatice, agenții de comunicare), desemnate, dacă este necesar, Persoane împuternicite pentru prelucrarea datelor de către Operatorul de date. Lista actualizată a Persoanelor împuternicite poate fi solicitată întotdeauna Operatorului de date.

 

Baza legală a prelucrării

Operatorul de date prelucrează Datele cu caracter personal referitoare la Utilizator dacă există una dintre următoarele condiții:

 • Utilizatorul și-a dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele jurisdicții, Operatorul de date poate fi autorizat să prelucreze Date cu caracter personal fără consimțământul Utilizatorului sau o altă bază legală specificată mai jos, atât timp cât Utilizatorul nu se opune („renunță”) la această prelucrare. Cu toate acestea, aceasta nu se aplică dacă prelucrarea Datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția Datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și/sau pentru executarea măsurilor precontractuale;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care cade în sarcina Operatorului de date;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea puterilor publice cu care este învestit Operatorul de date;
 • prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al Operatorului de date sau al terților.

În orice caz, este întotdeauna posibil să soliciti Operatorului de date să clarifice baza legală concretă a fiecărei prelucrări și, în particular, să specifice dacă prelucrarea se bazează pe lege, este prevăzută de un contract sau este necesară pentru încheierea unui contract.

 

Loc

Datele sunt prelucrate la sediile operative ale Operatorului de date și în orice alt loc unde se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactează Operatorul de date.

Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află Utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare despre locul prelucrării, Utilizatorul poate consulta secțiunea cu detalii despre prelucrarea Datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul să obțină informații cu privire la baza legală a transferului de Date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională de drept internațional public sau constituită din două sau mai multe țări, precum ONU, precum și referitor la măsurile de securitate adoptate de Operatorul de date pentru protejarea Datelor.

Dacă are loc unul dintre transferurile descrise mai sus, Utilizatorul poate face referire la secțiunile respective ale acestui document sau poate solicita informații de la Operatorul de date contactându-l la datele de contact indicate la început.

 

Perioada de stocare

Datele sunt prelucrate și stocate pe durata necesară prevăzută de scopurile pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Operatorul de date și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării acelui contract.
 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de interesul legitim al Operatorului de date vor fi păstrate până la realizarea acelui interes. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de Operatorul de date din secțiunile aferente ale acestui document sau contactând Operatorul de date.

Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, Operatorul de date poate păstra Datele Personale mai mult timp, până la revocarea respectivului consimțământ. În plus, Operatorul de date poate fi obligat să păstreze Datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de stocare, Datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, la expirarea acestui termen, dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea Datelor nu mai pot fi exercitate.

 

Scopurile Prelucrării Datelor colectate

Datele Utilizatorului sunt colectate pentru a permite Operatorului de date să furnizeze Serviciile sale, precum și în următoarele scopuri: statistică, contactarea utilizatorului, comentariu despre conținut, vizualizarea conținuturilor de pe platforme externe, interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe, protecție anti-spam, gestionarea bazelor de date ale Utilizatorilor și interacțiunea cu platformele de chat live.

Pentru a obține informații suplimentare detaliate despre scopurile prelucrării și despre Datele cu caracter personal care sunt concret relevante pentru fiecare scop, Utilizatorul poate consulta secțiunile aferente din acest document.

 

 

Detalii despre prelucrarea Datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Contactarea utilizatorului

Formular de contact (Acest site web)

Utilizatorul, completând formularul de contact cu Datele sale, își exprimă acordul privind utilizarea acestora pentru a răspunde la solicitările de informații, de oferte sau de orice altă natură indicată în antetul formularului.

Date personale colectate: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail.

 

Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe

Acest tip de servicii permite interacțiunea cu rețelele sociale sau alte platforme externe, direct din paginile acestui Site Web.
Interacțiunile și informațiile obținute de pe acest Site Web sunt, în orice caz, supuse setărilor de confidențialitate ale Utilizatorului referitoare la fiecare rețea socială.
În cazul în care este instalat un serviciu de interacțiune cu rețelele sociale, este posibil ca, chiar dacă Utilizatorii nu utilizează serviciul, acesta să colecteze date despre trafic referitoare la paginile în care este instalat.

 

Butonul Îmi place și widgeturile sociale Facebook (Facebook, Inc.)

Butonul „Îmi place” și widgeturile sociale Facebook sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook, oferite de Facebook, Inc.

Date personale colectate: Module cookie și Date de utilizare.

Locul prelucrării: SUA – Politica de confidențialitate.

 

 

Protecție anti-spam

Acest tip de servicii analizează traficul acestui Site Web, care poate conține Date personale ale Utilizatorilor, pentru a-l filtra de părți de trafic, mesaje și conținut recunoscute ca spam.

Akismet (Automattic Inc.)

Akismet este un serviciu de protecție anti-spam oferit de Automattic Inc.

Datele cu caracter personal colectate: diferite tipuri de Date, după cum sunt specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul prelucrării: SUA – Politica de confidențialitate.

 

 

Publicitate

Acest tip de servicii permite utilizarea Datelor Utilizatorului în scopuri de comunicare comercială în diferite forme de publicitate, cum ar fi bannere, inclusiv în legătură cu interesele Utilizatorului.
Aceasta nu înseamnă că toate datele cu caracter personal sunt utilizate în acest scop. Datele și condițiile de utilizare sunt indicate mai jos.
Unele dintre serviciile enumerate mai jos pot utiliza Module cookie pentru identificarea Utilizatorului sau pot folosi tehnica de behavioral retargeting, respectiv, afișarea de reclame personalizate bazate pe interesele și comportamentul Utilizatorului, detectate și în afara acestui Site Web. Pentru mai multe informații, îți sugerăm să verifici politicile de confidențialitate ale serviciilor respective.
Pe lângă posibilitatea de a renunța la ofertele oferite de serviciile de mai jos, Utilizatorul poate opta pentru excluderea de la primirea modulelor cookie referitoare la un serviciu terț, vizitând pagina de renunțare a Network Advertising Initiative.

 

Remarketing și behavioral targeting

Acest tip de servicii permite acestui Site Web și partenerilor săi să comunice, să optimizeze și să difuzeze reclame bazate pe utilizarea prealabilă a acestui Site Web de către Utilizator.
Această activitate se realizează prin urmărirea Datelor de utilizare și utilizarea Modulelor cookie, informații care sunt transferate partenerilor la care este conectată activitatea de remarketing și behavioral targeting.
Pe lângă posibilitatea de a renunța la ofertele oferite de serviciile de mai jos, Utilizatorul poate opta pentru excluderea de la primirea modulelor cookie referitoare la un serviciu terț, vizitând pagina de renunțare a Network Advertising Initiative.

 

 

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing este un serviciu de remarketing și de behavioral targeting furnizat de Facebook, Inc., care conectează activitatea acestui Site Web cu rețeaua de publicitate Facebook.
Date personale colectate: Module cookie și Date de utilizare.
Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate  – Opțiune ieșire. Persoana care respectă Scutul de confidențialitate.

 

 

Statistică

Serviciile din această secțiune permit Operatorului de date să monitorizeze și să analizeze datele despre trafic și sunt utilizate pentru a urmări comportamentul Utilizatorului.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google folosește Date personale, colectate în formă anonimă pe acest site, pentru a urmări și examina utilizarea acestui Site Web, pentru a completa rapoarte și a le partaja cu alte servicii dezvoltate de Google.
Google poate utiliza Datele personale, colectate în mod anonim pe acest site, pentru a contextualiza și personaliza anunțurile propriei rețele de publicitate.

Date personale colectate: Module cookie și Date de utilizare.

Locul prelucrării: SUA – Politica de confidențialitate – Opțiune ieșire.

 

 

 

Vizualizarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de servicii permite vizualizarea conținutului găzduit pe platforme externe direct din paginile acestui Site Web și interacțiunea cu acestea.
În cazul în care este instalat un serviciu de acest tip, este posibil ca, chiar dacă Utilizatorii nu utilizează serviciul, acesta să colecteze date despre trafic referitoare la paginile în care este instalat

 

Widget Video YouTube (Google Inc.)

YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video gestionat de Google Inc. care permite acestui Site Web să integreze respectivele conținuturi în paginile sale.

Date personale colectate: Module cookie și Date de utilizare.

Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

 

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps este un serviciu de vizualizare a hărților gestionat de Google Inc. care permite acestei Aplicații să integreze aceste conținuturi în paginile sale.

Date personale colectate: Module cookie și Date de utilizare.

Locul prelucrării: SUA – Politica de confidențialitate.

 

Siguranță

Pluginul Wordfence folosește module cookie pentru funcționarea corectă, durează 30 de minute și este utilizat pentru a identifica breșele de securitate și încercările de acces rău-intenționat către site.

Date personale colectate: Module cookie și Date de utilizare.

Locul prelucrării:  Statele Unite – Politica de confidențialitate.

 

 

 

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu referire la Datele prelucrate de Operatorul de date.

În special, Utilizatorul are dreptul:

 • să își retragă consimțământul în orice moment.Utilizatorul își poate revoca consimțământul pentru prelucrarea Datelor sale personale, exprimat anterior.
 • să se opună prelucrării datelor sale.Utilizatorul se poate opune prelucrării Datelor sale atunci când aceasta are loc pe o altă bază legală decât consimțământul. Mai multe detalii despre dreptul la opoziție sunt indicate în secțiunea de mai jos.
 • să își acceseze propriile date.Utilizatorul are dreptul să obțină informații despre Datele prelucrate de Operatorul de date, cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și să primească o copie a Datelor prelucrate.
 • să verifice și să solicite rectificarea.Utilizatorul poate să verifice corectitudinea Datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.
 • să obțină limitarea prelucrării.Când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării Datelor sale. În acest caz, Operatorul de date nu va prelucra Datele în alt scop decât pentru păstrarea lor.
 • să obțină anularea sau eliminarea Datelor sale personale.Când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita ștergerea Datelor sale de către Operatorul de date.
 • să primească propriile date sau să le transfere către un alt titular.Utilizatorul are dreptul să primească Datele sale în format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de către un dispozitiv automat și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, să obțină transferul fără obstacole către un alt operator de date. Această prevedere este aplicabilă atunci când Datele sunt prelucrate cu instrumente automatizate și prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract în care Utilizatorul este parte sau pe măsuri contractuale legate de acestea.
 • să depună plângere.Utilizatorul poate trimite o reclamație către autoritatea competentă de control al protejării datelor cu caracter personal sau poate acționa în instanță.

 

Modul de exercitare a drepturilor

Pentru a exercita drepturile Utilizatorului, Utilizatorii pot adresa o cerere la datele de contact ale Operatorului de date indicate în acest document. Cererile sunt depuse gratuit și prelucrate de Operatorul de date cât mai curând posibil, în orice caz, în termen de o lună.

 

Informații suplimentare despre prelucrare

Apărare în instanță

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Operatorul de date în instanță sau în etapele pregătitoare eventualei acțiuni pentru apărarea împotriva abuzurilor la utilizarea acestui Site Web sau a Serviciilor aferente de către Utilizator.

Utilizatorul declară că este conștient că Operatorului de date i se poate cere să dezvăluie Datele prin ordin al autorităților publice.

 

Informații specifice

La cererea Utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest Site Web poate oferi Utilizatorului informații suplimentare și contextuale cu privire la Servicii specifice sau colectarea și prelucrarea Datelor cu caracter personal.

 

Jurnalul de sistem și întreținere

Pentru nevoile legate de funcționare și întreținere, acest Site Web și orice servicii terțe utilizate de acesta pot colecta jurnale de sistem, care sunt fișiere ce înregistrează interacțiunile și care pot conține și Date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a Utilizatorului.

 

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Informații suplimentare referitoare la prelucrarea Datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la Operatorul de date utilizând datele de contact.

 

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Operatorul de date își rezervă dreptul de a efectua modificări ale acestei politici de confidențialitate în orice moment, informând Utilizatorii pe această pagină. De aceea, vă rugăm să consultați periodic această pagină, luând ca referință data ultimei modificări indicată în partea de jos. În cazul neacceptării modificărilor aduse acestei politici de confidențialitate, Utilizatorul este obligat să înceteze utilizarea acestui Site Web și poate solicita Operatorului de date să îi elimine Datele personale. Dacă nu se specifică altfel, politica de confidențialitate anterioară va continua să se aplice Datelor cu caracter personal colectate până la acel moment.

 

Ultima modificare: 12 iunie 2019

Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione mediante cookie, nel rispetto della tua privacy e dei tuoi dati. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi