POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE

Politica privind modulele cookie

Cookie PolicyPrivacy Policy

Operatorul de date

Az. Agricola Stelo – Caprarola (VT), Italia.

Adresa de e-mail a operatorului: amministrazione@stelonocciolo.com

agricolastelo@legalmail.it

 

Pentru orice clarificare, informație,
exercitarea drepturilor enumerate în această declarație, contactați operatorul la următoarea adresă de e-mail: 

amministrazione@stelonocciolo.com

agricolastelo@legalmail.it

 

Politica privind modulele cookie

Cookie-urile constau în porțiuni de cod instalate în browser care ajută proprietarul în furnizarea serviciului pe baza scopurilor descrise. Unele dintre scopurile instalării cookie-urilor ar putea necesita și consimțământul utilizatorului.

Atunci când instalarea cookie-urilor are loc pe baza consimțământului, acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, urmând instrucțiunile conținute în acest document.

 

 

Definiții și referințe legale

Date personale (sau Date)

Constituie date cu caracter personal orice informație care, direct sau indirect, inclusiv în legătură cu orice altă informație, inclusiv un număr de identificare personală, fac ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă.

 

Date de utilizare

Sunt informațiile colectate automat prin intermediul acestui Site Web (inclusiv din aplicații ale terților, integrate în acest Site Web), printre care: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de către Utilizatorul care se conectează la acest Site Web, adresele în notare URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda folosită la trimiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (succes, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizate de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile itinerarului urmat în cadrul Aplicației, cu referire specială la succesiunea paginilor consultate, la parametrii referitori la sistemul de operare și la mediul informatic al Utilizatorului.

 

Utilizator

Persoana care folosește acest Site Web care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.

 

Persoană vizată

Persoana fizică la care se referă Datele cu caracter personal.

 

Persoană împuternicită de operator (sau Persoană împuternicită)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice altă instituție care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului de date, după cum se stabilește în această politică de confidențialitate.

 

Operator de date (sau Operator)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau un alt organism care, individual sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele utilizate, inclusiv măsurile de securitate referitoare la funcționarea și utilizarea acestui Site Web. Dacă nu se specifică altfel, Operatorul de date este operatorul acestui Site Web.

 

Acest site web (sau această aplicație)

Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate și prelucrate Datele Personale ale Utilizatorilor.

Serviciu

Serviciul furnizat de acest Site Web, după cum este definit în termenii aferenți (dacă există) pe acest site/aplicație.

 

Uniunea Europeană (sau UE)

Dacă nu se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană din acest document se înțelege a fi extinsă la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European.

 

Modul cookie

Porțiune mică de date păstrate în dispozitivul Utilizatorului.

 

Referințe legale

Prezenta declarație de confidențialitate este întocmită pe baza mai multor ordine legislative, inclusiv articole 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Dacă nu se specifică altfel, prezenta declarație de confidențialitate se aplică exclusiv acestui Site Web.

 

Module cookie și de statistică agregată

Activități strict necesare pentru funcționare

Acest Site Web utilizează Module cookie pentru a salva sesiunea Utilizatorului și pentru a desfășura alte activități strict necesare funcționării acestui Site Web, de exemplu în ceea ce privește distribuirea traficului.

 

Activitate de salvare a preferințelor, optimizare și statistică

Acest Site Web utilizează Module cookie pentru a salva preferințele de navigare și pentru a optimiza experiența de navigare a Utilizatorului. Aceste Module cookie includ, de exemplu, modulele pentru setarea limbii și monedei sau pentru gestionarea statisticilor de către Proprietarul site-ului.

 

 

Alte tipuri de module cookie sau instrumente terțe care le-ar putea instala

Unele dintre serviciile enumerate mai jos colectează statistici în formă agregată și anonimă și pot să nu necesite consimțământul Utilizatorului sau ar putea fi gestionate direct de Proprietar – în funcție de cele descrise – fără ajutorul unor terți.

Dacă printre instrumentele indicate mai jos există servicii administrate de terți, acestea ar putea – pe lângă ceea ce este specificat și chiar și fără cunoștința Proprietarului – să efectueze activități de urmărire a Utilizatorului. Pentru informații detaliate despre acest lucru, îți recomandăm să consulți politicile de confidențialitate ale serviciilor enumerate.

 

 

Siguranță

Pluginul Wordfence folosește module cookie pentru funcționarea corectă, durează 30 de minute și este utilizat pentru a identifica breșele de securitate și încercările de acces rău-intenționat către site.

Date personale colectate: Module cookie și Date de utilizare.

Locul prelucrării:  Statele Unite – Politica de confidențialitate.

 

 

 

Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe

Acest tip de servicii permite interacțiunea cu rețelele sociale sau alte platforme externe, direct din paginile acestui Site Web.
Interacțiunile și informațiile obținute de pe acest Site Web sunt, în orice caz, supuse setărilor de confidențialitate ale Utilizatorului referitoare la fiecare rețea socială.
În cazul în care este instalat un serviciu de interacțiune cu rețelele sociale, este posibil ca, chiar dacă Utilizatorii nu utilizează serviciul, acesta să colecteze date despre trafic referitoare la paginile în care este instalat.

 

Butonul Îmi place și widgeturile sociale Facebook (Facebook, Inc.)

Butonul „Îmi place” și widgeturile sociale Facebook sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook, oferite de Facebook, Inc.

Date personale colectate: Module cookie și Date de utilizare.

Locul prelucrării: SUA – Politica de confidențialitate.

 

 

 

Protecție anti-spam

Acest tip de servicii analizează traficul acestui Site Web, care poate conține Date personale ale Utilizatorilor, pentru a-l filtra de părți de trafic, mesaje și conținut recunoscute ca spam.

 

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA este un serviciu de protecție anti-spam furnizat de Google Inc.
Utilizarea sistemului reCAPTCHA este supusă politicii de confidențialitate și condițiilor de utilizare ale Google.

Date personale colectate: Module cookie și Date de utilizare.

Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Persoana care respectă Scutul de confidențialitate.

 

 

 

Publicitate

Acest tip de servicii permite utilizarea Datelor Utilizatorului în scopuri de comunicare comercială în diferite forme de publicitate, cum ar fi bannere, inclusiv în legătură cu interesele Utilizatorului.
Aceasta nu înseamnă că toate datele cu caracter personal sunt utilizate în acest scop. Datele și condițiile de utilizare sunt indicate mai jos.
Unele dintre serviciile enumerate mai jos pot utiliza Module cookie pentru identificarea Utilizatorului sau pot folosi tehnica de behavioral retargeting, respectiv, afișarea de reclame personalizate bazate pe interesele și comportamentul Utilizatorului, detectate și în afara acestui Site Web. Pentru mai multe informații, îți sugerăm să verifici politicile de confidențialitate ale serviciilor respective.
Pe lângă posibilitatea de a renunța la ofertele oferite de serviciile de mai jos, Utilizatorul poate opta pentru excluderea de la primirea modulelor cookie referitoare la un serviciu terț, vizitând pagina de renunțare a Network Advertising Initiative.

 

Remarketing și behavioral targeting

Acest tip de servicii permite acestui Site Web și partenerilor săi să comunice, să optimizeze și să difuzeze reclame bazate pe utilizarea prealabilă a acestui Site Web de către Utilizator.
Această activitate se realizează prin urmărirea Datelor de utilizare și utilizarea Modulelor cookie, informații care sunt transferate partenerilor la care este conectată activitatea de remarketing și behavioral targeting.
Pe lângă posibilitatea de a renunța la ofertele oferite de serviciile de mai jos, Utilizatorul poate opta pentru excluderea de la primirea modulelor cookie referitoare la un serviciu terț, vizitând pagina de renunțare a Network Advertising Initiative.

 

 

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing este un serviciu de remarketing și de behavioral targeting furnizat de Facebook, Inc., care conectează activitatea acestui Site Web cu rețeaua de publicitate Facebook.
Date personale colectate: Module cookie și Date de utilizare.
Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate  – Opțiune ieșire. Persoana care respectă Scutul de confidențialitate.

 

 

Statistică

Serviciile din această secțiune permit Operatorului de date să monitorizeze și să analizeze datele despre trafic și sunt utilizate pentru a urmări comportamentul Utilizatorului.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google folosește Date personale, colectate în formă anonimă pe acest site, pentru a urmări și examina utilizarea acestui Site Web, pentru a completa rapoarte și a le partaja cu alte servicii dezvoltate de Google.
Google poate utiliza Datele personale, colectate în mod anonim pe acest site, pentru a contextualiza și personaliza anunțurile propriei rețele de publicitate.

Date personale colectate: Module cookie și Date de utilizare.

Locul prelucrării: SUA – Politica de confidențialitate – Opțiune ieșire.

 

Vizualizarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de servicii permite vizualizarea conținutului găzduit pe platforme externe direct din paginile acestui Site Web și interacțiunea cu acestea.
În cazul în care este instalat un serviciu de acest tip, este posibil ca, chiar dacă Utilizatorii nu utilizează serviciul, acesta să colecteze date despre trafic referitoare la paginile în care este instalat

 

Widget Video YouTube (Google Inc.)

YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video gestionat de Google Inc. care permite acestui Site Web să integreze respectivele conținuturi în paginile sale.

Date personale colectate: Module cookie și Date de utilizare.

Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

 

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps este un serviciu de vizualizare a hărților gestionat de Google Inc. care permite acestei Aplicații să integreze aceste conținuturi în paginile sale.

Date personale colectate: Module cookie și Date de utilizare.

Locul prelucrării: SUA – Politica de confidențialitate.

 

Cum pot să-mi exprim consimțământul pentru instalarea Modulelor cookie?

În plus față de cele indicate în acest document, Utilizatorul poate gestiona preferințele referitoare la Modulele cookie direct din browserul său și poate preveni – de exemplu – instalarea lor de către terți. Prin preferințele browserului este posibilă ștergerea Modulelor cookie instalate în trecut, inclusiv Modulul cookie în care este ulterior salvat consimțământul pentru instalarea Modulelor cookie de către acest site. Utilizatorul poate găsi informații despre modul de gestionare a Modulelor cookie cu unele dintre cele mai populare browsere, cum ar fi următoarele adrese: Google ChromeMozilla FirefoxSafari Apple și Microsoft Internet Explorer.

 

Cu referire la Modulele cookie instalate de terți, Utilizatorul își poate gestiona și propriile setări și își poate revoca acordul accesând linkul de excludere aferent (dacă este disponibil), folosind instrumentele descrise în politica de confidențialitate a terțului sau contactându-l direct.

Sub rezerva celor de mai sus, Utilizatorul poate utiliza informațiile furnizate de EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) și Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Japonia) sau alte servicii similare. Cu aceste servicii, este posibil să gestionați preferințele de urmărire a majorității instrumentelor de publicitate. Prin urmare, Operatorul de date recomandă Utilizatorilor să folosească aceste resurse pe lângă informațiile furnizate în acest document.

Întrucât instalarea modulelor cookie și a altor sisteme de urmărire operate de terți prin intermediul serviciilor utilizate pe acest Site Web nu poate fi controlată tehnic de către Proprietar, orice referire specifică la modulele cookie și sistemele de urmărire instalate de terți trebuie considerată semnificativă. Pentru a obține informații complete, Utilizatorul este invitat să consulte politica de confidențialitate a oricăror servicii terțe enumerate în acest document.

Având în vedere complexitatea obiectivă de identificare a tehnologiilor bazate pe Module cookie, Utilizatorul este invitat să contacteze Operatorul de date dacă dorește să primească informații suplimentare despre utilizarea Modulelor cookie respective prin intermediul acestui Site Web.

 Ultima modificare: 12 iunie 2019

Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione mediante cookie, nel rispetto della tua privacy e dei tuoi dati. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi